Privacy Statement - Kokima eventkasteel Limburg

  Privacy Statement

  Op 5 minuten van de afrit | Ruime gratis privé parking | Meer dan 25 jaar ervaring

  Kokima o.s. respecteert uw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. Kokima o.s. publiceert deze privacyverklaring zodat u kennis kunt nemen van ons privacybeleid en hoe wij dit beleid gestalte geven. Bovendien leest u welke keuzes u hebt met betrekking tot de manier waarop gegevens online worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt. Onze websites zijn zo gestructureerd dat u in de meeste gevallen Kokima o.s. op internet kunt bezoeken zonder uzelf bekend te maken of persoonlijke informatie te verstrekken. Deze kennisgeving is beschikbaar via een koppeling onder aan elke webpagina van Kokima o.s..

  1. Sites waarvoor deze Privacyverklaring geldt
  2. Type informatie dat wordt verzameld
  3. Privacy van minderjarigen
  4. De manier waarop uw gegevens worden gebruikt
  5. Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt
  6. Uw keuzes
  7. Uw voorkeuren voor privacy en opzegging
  8. Uw gegevens en derden
  9. Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens
  10. Wijzigingen in deze verklaring
  11. Contact opnemen met ons

  Kokima o.s. maakt gebruik van van cookies en webbeacons op Kokima.be

  1. Sites waarvoor deze Privacyverklaring geldt

  Deze privacyverklaring geldt voor alle websites en domeinen waarvan Kokima o.s. eigenaar is.

  Koppelingen naar websites die niet van Kokima o.s. zijn

  De Kokima o.s.-websites kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van Kokima o.s.. Kokima o.s. heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Kokima o.s.. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. De persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van Kokima o.s.. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

  2. Type informatie dat wordt verzameld

  Deze privacyverklaring geldt voor persoonsgegevens, het verzamelen van niet-persoonsgegevens en rapportage van verzamelde gegevens.

  Persoonsgegevens

  zijn gegevens die gerelateerd zijn aan uw naam of persoonlijke identiteit. Kokima o.s. gebruikt persoonsgegevens om uw behoeften en interesses in kaart te brengen zodat wij u een betere service kunnen verlenen. Als u ervoor kiest om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen worden gebruikt voor uw relatie als klant van Kokima o.s. of zijn andere uithangborden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Kokima o.s. verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen.

  Op bepaalde Kokima o.s.-websites kunt u producten of diensten bestellen, informatie opvragen, u abonneren op marketing of ondersteuningsmateriaal, uzelf registreren of solliciteren naar een baan bij Kokima o.s.. De persoonsgegevens die u ons verstrekt via deze pagina's omvatten uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gebruikers-id's en wachtwoorden, voorkeuren om contact met u op te nemen, uw opleiding en arbeidsverleden en gegevens over interesse in een baan.

  We kunnen u ook vragen om informatie met betrekking tot uw persoonlijke en beroepsmatige interesses, demografische gegevens en uw ervaringen met onze producten en diensten. We gebruiken deze informatie om onze websites en diensten of communicatie af te stemmen op uw persoonlijke wensen en om onze producten en diensten te verbeteren. Deze extra informatie is optioneel.

  Niet-persoonsgegevens

  zijn gegevens over het gebruik van de site en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit. Kokima o.s. verzamelt en analyseert niet-persoonsgegevens om te evalueren hoe bezoekers de websites van Kokima o.s. gebruiken.  

  Niet-persoonsgegevens die wij verzamelen zijn bijvoorbeeld bezochte pagina's op de Kokima o.s.-websites, unieke URL's die zijn bezocht binnen Kokima.be, browsertype en IP-adres. De meeste niet-persoonsgegevens worden verzameld via cookies of andere analysetechnologieën. Webpagina's van Kokima.be maken gebruik van cookies, webbeacons en andere technologieën ten behoeve van gegevensanalyse en afstemming van de dienstverlening. Kokima o.s. plaatst ook advertenties op websites van derden die mogelijk gebruikmaken van cookies.

  3. Privacy van minderjarigen

  Kokima o.s. stelt alles in het werk om de privacy van minderjarigen te beschermen. We raden ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen bij de online activiteiten en belangstelling van hun kinderen.

  4. De manier waarop uw gegevens worden gebruikt

  Kokima o.s. gebruikt persoonsgegevens om u diensten te verlenen en uw behoeften en interesses in kaart te brengen. Meer specifiek gebruiken wij uw gegevens om u te helpen een transactie of bestelling te voltooien, om met u te communiceren, u diensten en ondersteuning te verlenen, om u op te hoogte te houden van diensten en voordelen, en om speciale aanbiedingen en bepaalde Kokima o.s.-websites op maat te maken. Soms worden uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor marktonderzoek met betrekking tot producten of diensten van Kokima o.s..

  Om uw contacten met Kokima o.s. aan uw persoonlijke wensen aan te passen, kan de informatie die via een bepaalde service van Kokima o.s. wordt ingewonnen worden gecombineerd met informatie die afkomstig is uit andere Kokima o.s.-services.  

  Niet-persoonsgegevens worden samengenomen voor reportage over de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van Kokima o.s.-websites. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruiksgemak en de inhoud van de site te verbeteren.

  5. Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt

  Kokima o.s. verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen. Kokima o.s. deelt uw persoonsgegevens niet met derden behalve in reactie op uw verzoek om producten of diensten. Uw toestemming wordt gevraagd wanneer u de gegevens verzendt. Kokima o.s. maakt klantgegevens beschikbaar voor bedrijven die namens ons werken, maar alleen op de manier die wordt beschreven in het gedeelte "De manier waarop uw gegevens worden gebruikt". 

  Kokima o.s. sluit contracten met onafhankelijke leveranciers en dienstverleners voor de levering van volledige producten, diensten en oplossingen voor klanten zoals wordt beschreven in het gedeelte "De manier waarop uw gegevens worden gebruikt". Van leveranciers en dienstverleners wordt vereist dat zij de gegevens die zij namens Kokima o.s. ontvangen, vertrouwelijk behandelen en zij mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de diensten die zij verlenen voor Kokima o.s.. Deze dienstverleners kunnen veranderen of we kunnen contracten afsluiten met meer leveranciers om onze klanten beter van dienst te zijn.

  Kokima o.s. deelt zonder uw toestemming geen persoonlijke informatie met derde partijen, tenzij: (i) in reactie op gerechtvaardigde verzoeken om informatie van overheidsinstanties; (ii) om te voldoen aan de wet, een richtlijn, een dagvaarding of een gerechtelijk bevel, (iii) ter voorkoming van fraude of om de rechten en eigendommen van Kokima o.s. te beschermen; (iv) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van medewerkers van Kokima o.s. en anderen op bezittingen van Kokima o.s..
  Er kunnen omstandigheden zijn waar Kokima o.s. om strategische of andere zakelijke redenen besluit om activiteiten in bepaalde landen te verkopen, te kopen, samen te laten gaan of op een andere manier te reorganiseren. Bij een dergelijke transactie kan persoonlijke informatie aan mogelijke of daadwerkelijke kopers worden bekendgemaakt, of van verkopers worden ontvangen. Het is Kokima o.s.’s gewoonte om bij dit soort transacties informatie naar behoren te beschermen.

  6. Uw keuzes

  Kokima o.s. geeft u de keuze of u een verscheidenheid aan informatie wilt ontvangen die bedoeld is als aanvulling op onze producten en diensten. U kunt zich abonneren op bepaalde informatie over specifieke producten en diensten en op algemene informatie van Kokima o.s.. Algemene informatie van Kokima o.s. is bijvoorbeeld informatie over nieuwe producten, speciale aanbiedingen of een uitnodiging om mee te doen aan marktonderzoek. Wij bieden u een keuze met betrekking tot de bezorging van algemene Kokima o.s.-informatie via de post, e-mail of per telefoon. Raadpleeg sectie 7 voor instructies. Wij stellen alles in het werk om te voldoen aan uw wensen. Deze optie geldt niet voor berichten die bedoeld zijn voor de afhandeling van bestellingen of contracten.

  7. Uw voorkeuren voor privacy en opt-out

  Diensten waarop u zich niet hoeft te abonneren

  Kokima o.s. gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel dat wordt genoemd wanneer u de gegevens opgeeft. Voorbeelden van ander gebruik zijn bijvoorbeeld het versturen van informatie over speciale aanbiedingen, productinformatie en marketingmateriaal. U kunt er echter voor kiezen deze informatie waarvoor u zich niet hoeft te abonneren, te ontvangen.

  Abonnementsdiensten

  Als u geen informatie meer wilt ontvangen die u expliciet hebt aangevraagd (zoals nieuwsbrieven per e-mail), gebruikt u een van de volgende methoden:

  • Selecteer de e-mailkoppeling "opt-out" of "unsubscribe" of volg de instructies om op te zeggen die deel uitmaken van alle berichten waarop u zich hebt geabonneerd
  • Schrijf naar Kokima o.s. - vermeld uw naam, e-mailadres en postadres en alle relevante informatie over uw abonnementen en registraties bij Kokima o.s..

  8. Uw gegevens en derden

  Bepaalde diensten van Kokima o.s. zijn gekoppeld aan diensten van ongerelateerde andere bedrijven. Enkele van deze bedrijven bieden u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te verstrekken aan zowel Kokima o.s. als het andere bedrijf. Bijvoorbeeld om afhandeling van bestellingen mogelijk te maken via een dealer. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan deze andere bedrijven tenzij u dit aangeeft. 

  9. Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens

  Kokima o.s. streeft ernaar uw persoonsgegevens actueel te houden. We hebben technologie, beheerprocedures en beleid geïmplementeerd om klantgegevens goed bij te houden. We geven u toegang tot uw gegevens, waarbij we zullen pogen u online toegang te geven zodat u uw gegevens kunt wijzigen. Ter bescherming van uw privacy en om veiligheidsredenen proberen we uw identiteit te controleren aan de hand van een wachtwoord en gebruikers-id voordat u toegang krijgt tot uw gegevens. Bepaalde gedeelten van websites van Kokima o.s. zijn alleen toegankelijk voor bepaalde personen via wachtwoorden en andere persoonlijke id's.

  De handigste manier om uw persoonsgegevens te bekijken en te wijzigen is door terug te gaan naar de webpagina waar u uw gegevens hebt ingevoerd en de instructies op die pagina te volgen.   

  11. Wijzigingen in deze verklaring

  Als er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden van de online privacyverklaring van Kokima o.s., worden deze wijzigingen gepubliceerd en wordt de herzieningsdatum van dit document bijgewerkt. Zo weet u altijd welke gegevens we online verzamelen, wat we met deze gegevens doen en welke keuzes u hierin hebt. 

  12. Contact opnemen met ons

  Wij hechten veel waarde aan uw mening. Als u opmerkingen of vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u deze sturen naar het Kokima o.s. (yannick@kokima.be). 

  Herzien . februari 2010

  1Een URL (Uniform Resource Locator) is het algemene adres van documenten en andere bronnen op het World Wide Web. Bijvoorbeeld: www.kokima.be

  2Een IP-adres is een id van een computer of apparaat op een TCP/IP-netwerk (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), zoals het World Wide Web. Netwerken maken gebruik van het TCP/IP-protocol om informatie te routeren op basis van het IP-adres van de bestemming. Met andere woorden, een IP-adres is een getal dat automatisch wordt toegewezen aan uw computer wanneer u surft op het web. Aan de hand van dit getal kunnen webservers uw computer vinden en herkennen. Computers hebben een IP-adres nodig zodat gebruikers kunnen communiceren, rondbladeren en winkelen op internet.