Gebruiksvoorwaarden - Kokima eventkasteel Limburg

  Gebruiksvoorwaarden

  Op 5 minuten van de afrit | Ruime gratis privé parking | Meer dan 25 jaar ervaring

  Algemeen

  U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. KOKIMA O.S. kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

  Intellectuele eigendomsrechten.

  U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van de KOKIMA O.S..
  De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de KOKIMA O.S. verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

  Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

  Als KOKIMA O.S. u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u KOKIMA O.S. tegen aanspraken van derden.

  Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door KOKIMA O.S..

  U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de KOKIMA O.S.-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de KOKIMA O.S.-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van KOKIMA O.S.. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster.

  Aansprakelijkheid van KOKIMA O.S..

  De informatie op KOKIMA O.S.-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. KOKIMA O.S. streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan KOKIMA O.S. hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
  Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

  De vermelde prijzen zijn slechts richtprijzen, gebaseerd op de huidige loonkosten en grondstofprijzen, zeker niet bindend.